"สวัสดีค่ะ" ........ ตู้หนังสือเล็กๆของเรายินดีต้อนรับค่ะ